شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

مقدم

+ *گفته بود:* در راهپيمايي 22 بهمن من را هم ببر.
ساعت ویکتوریا
مقدم
90 امتیاز
1 برگزیده
403 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مقدم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top