شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

مقدم

+ *گفته بود:* در راهپيمايي 22 بهمن من را هم ببر.
چراغ جادو
مقدم
92 امتیاز
1 برگزیده
404 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مقدم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top