شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

مقدم

+ *گفته بود:* در راهپيمايي 22 بهمن من را هم ببر.
mp3 player شوکر
مقدم
رتبه 94
1 برگزیده
402 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مقدم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top