شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

مقدم

+ *پيامبر رحمت (ص)* : هر جواني که در دانش و عبادت رشد کند تا بزرگ شود، خداوند متعال در قيامت پاداش هفتاد و دو صديق به وي مي بخشد.
چراغ جادو
مقدم
رتبه 94
1 برگزیده
402 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مقدم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top