شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

مقدم

+ بلندگوي داعش و تکفيريهاي کثيف نشويد: اخبارهاي دروغ پيشروي هاي آنهاکه اکثرا به وسيله سيستم خبري آمريکاومتخصصان جنگ رواني آنها ونيروهاي نفوذي آنها در واتس آپ وديگرمسنجرهاپخش مي شود را پخش نکنيد،عکسها و فيلمهاي قتل و غارت آنها که غالبا به وسيله خود آنها در محيط مجازي پخش مي شود براي تضعيف روحيه مسلمانان شيعه وسني را پخش نکنيد وبه جاي اينهاپيروزيهاي مسلمانان و نصرت خداوند را تذکر دهيد.
mp3 player شوکر
مقدم
رتبه 94
1 برگزیده
402 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مقدم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top